Moje dziecko idzie do szkoły

Moje dziecko idzie do szkoły

Nasza szkoła od roku szkolnego 2011/2012 bierze udział w programie "Moje dziecko idzie do szkoły".

Gazetka edukacyjna dla dzieci

W ramach programu „Moje dziecko idzie do szkoły” uczniowie otrzymali gazetkę, w oparciu o którą realizowane były cele programu. Podczas zajęć dzieci po omówieniu wybranych tematów kolorowały ilustracje dla utrwalenia omawianych treści. Wskazówki udzielane przez nauczyciela prowadzącego były cenną informacją dla uczniów. Gazetka edukacyjna miała wspólny tytuł: WIEM JAK DBAĆ O ZDROWIE.

opracowała Dorota Mykita

Postawy przy siedzeniu

Bardzo ważne jest, aby siedząc przy odrabianiu lekcji, czytaniu, pisaniu i jedzeniu zachowywać prawidłową postawę. Podczas nieprawidłowego siedzenia nasz kręgosłup krzywi się, a utrwalane zmiany – krzywizny mogą pozostać na zawsze. PAMIĘTAJ – siadaj prosto, tak jak na pierwszym zdjęciu.

opracowała Dorota Mykita

Zagadnienia omawiane z uczniami klas 1

W trakcie trwania programu „Moje dziecko idzie do szkoły” omawiane są bloki tematyczne w zakresie:

 • racjonalnego odżywiania,
 • higieny osobistej,
 • bezpieczeństwa,
 • zdrowia psychicznego dzieci,
 • higieny pracy w domu i w szkole,
 • problemów dotyczących wpływu biernego palenia na zdrowie dzieci.

opracowała Dorota Mykita

Realizacja programu "Moje dziecko idzie do szkoły" – semestr 1

Program "Moje dziecko idzie do szkoły” realizowany jest od 23.09. 2011 r. w klasach: 1 a, 1 b, 1 c w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu.

Cel główny programu:

 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców oraz opiekunów.

Adresaci programu:

 • rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynające naukę w szkole, dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, nauczyciele.

Czas realizacji programu:

 • rok szkolny 2011/2012

Koordynator powiatowy SSE w Przemyślu: Renata Piętal

Koordynator programu w szkole: Dorota Mykita

Realizatorzy programu w poszczególnych klasach:

 • klasa 1 a – Mariola Szpindor
 • klasa 1 b – Lucyna Nowak
 • klasa 1 c – Dorota Mykita

Ilość przeszkolonych rodziców: 91

Ilość przeszkolonych uczniów: 91

Działania przeprowadzone w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 to:

 • Zgłoszenie szkoły do programu.
 • Szkolenie dla szkolnego programu.
 • Przeszkolenie nauczycieli w zakresie realizacji programu.
 • Poinformowanie rodziców i uczniów o realizacji programu.
 • Przeprowadzenie spotkań dla rodziców – prezentacja materiałów, prezentacja multimedialna, informacja w oparciu o broszurę itp.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w szkole i w domu, zdrowego odżywiania, higieny spożywania posiłków, higieny osobistej, bezpiecznych zabaw.
 • Spotkania z funkcjonariuszami policji.
 • Wycieczki i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Rozdanie dzieciom materiałów: kolorowanka, zakładka, długopis.
 • Prezentacja materiałów nt. programu na tablicy informacyjnej.
 • Umieszczenie informacji o realizacji programu na szkolnej stronie internetowej szkoły.

opracowała Dorota Mykita