Zwierzęta wokół nas

Zwierzęta to organizmy wielokomórkowe, cudzożywne.

Bezkręgowce

Największą grupę wśród zwierząt stanowią bezkręgowce. Należą do nich m.in. gąbki, parzydełkowce, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi (owady, wije, skorupiaki, pajęczaki), mięczaki, szkarłupnie. Zwierzęta te nie wytworzyły szkieletu wewnętrznego. Niektóre z nich posiadają szkielet zewnętrzny w postaci chitynowego pancerza – skorupiaki, chitynowego oskórka – owady i pajęczaki. Mięczaki wytwarzają wapienną muszlę.

Kręgowce

Kręgowce to grupa organizmów, które wytworzyły szkielet wewnętrzny w postaci szkieletu osiowego (czaszki i kręgosłupa). Należą do nich: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.