Rośliny wokół nas

Drzewa

Drzewa to wieloletnie rośliny nasienne, których łodygi i korzenie są zdrewniałe. Posiadają pień i liczne rozgałęzienia, na których wyrastają liście. Osiągają one wysokość kilkudziesięciu metrów. Drzewa dzielimy na liściaste i iglaste. Drzewa liściaste zrzucają swoje liście na zimę. Drzewa iglaste posiadają liście w postaci cienkich igiełek. Są one pokryte grubą warstwą kutikuli, która zabezpiecza przed parowaniem wody. Większość z nich jest zimozielona, tylko modrzew europejski zrzuca swoje miękkie igły.

Do drzew iglastych należą: sosna zwyczajna, sosna kosodrzewina, sosna wejmutka, świerk pospolity, jodła pospolita, modrzew polski, modrzew europejski.

Większość drzew występujących w Polsce to drzewa liściaste. Należą do nich m.in. dęby, buki, wiązy, topole, olsze, lipy, brzozy, klony, jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy.

Do oznaczania roślin służą specjalne klucze. Kilka z nich można znaleźć w zakładce ciekawe strony.

Krzewy

Krzewy to wieloletnie rośliny nasienne o zdrewniałych korzeniach i łodygach, które w odróżnieniu od drzew nie posiadają pnia. Ich łodygi są rozgałęzione tuż przy ziemi. Ich wysokość zwykle nie przekracza 2 m. Wśród krzewów wyróżniamy krzewy iglaste (m.in. jałowce, cisy, cyprysiki, żywotniki, czyli tuje). W Polsce występuje znacznie więcej gatunków krzewów liściastych. Są to np. bez czarny, czeremcha, leszczyna, malina, dzika róża, głóg, trzmielina.

Rośliny zielne

Największą grupę roślin nasiennych stanowią rośliny zielne. Ich łodyga nie jest zdrewniała. Są to rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie (byliny). Ich łodyga na czas zimy obumiera. Rośliny te wytwarzają organy przetrwalnikowe m.in. kłącza, cebule, bulwy, z których na wiosnę wyrośnie nowa roślina.